Coronavirus heeft Nederland in de greep! - Starters Succes

Coronavirus heeft Nederland in de greep!

Voor en door ondernemers

Het coronavirus heeft helaas ook grote gevolgen voor het bedrijfsleven van de gemeente Oss. De gemeente Oss heeft voor de ondernemers een overzicht opgesteld van zaken waar u rekening mee kunt houden en van instanties waar u terecht kunt voor informatie, advies, hulp en financiële steun.

Op 17 maart heeft het kabinet een pakket met uitzonderlijke economische maatregelen genomen. Dit pakket wordt momenteel nog verder uitgewerkt. Houdt hiervoor de websites van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van de gemeente Oss in de gaten. Ook is het handig om de wegwijzer voor ondernemers van het Ondernemersplein regelmatig te checken.

Het gaat om de volgende (extra) maatregelen:
1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW).
2. Extra ondersteuning zelfstandige ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).
4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK).
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK).
6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV).
7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.
8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK).

Een aantal van deze maatregelen moeten door het kabinet nog worden uitgewerkt. Hieronder vindt u meer informatie over wat u nu al kunt doen.

Tegemoetkoming loonkosten NOW: Vervanger huidige regeling werktijdverkorting(Ministerie van SZW)
Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de maatregel Noodfonds Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet. Aanvragen die al zijn
gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Hoe en waar u een aanvraag op het Noodfonds kunt doen, wordt zo snel mogelijk bekend. Houd hiervoor de
websites van het Ministerie van SZW in de gaten. Ook kunt u terecht bij de wegwijzer van het
Ondernemersplein.

Extra ondersteuning voor Zelfstandige ondernemers (Ministerie van SZW en gemeenten)
Als zzp’er kunt u géén gebruikmaken van de werktijdverkorting. Mogelijk kunt u wel een beroep
doen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Meer informatie is ook te vinden op ondernemersplein.

Er wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Zelfstandigen kunnen dan voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot
het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandige ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Volg de websites van het ministerie van SZW en van de gemeente Oss voor de meest recente ontwikkelingen.

Belasting (Belastingdienst)
Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, heeft de Belastingdienst
extra maatregelen genomen.
• Uitstel van betaling voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
• Verlaging van uw voorlopige aanslag.
• Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente.
Meer informatie en hoe je deze aanvragen kunt doen, kun je lezen op de website van deBelastingdienst.

Verruimde kredietregelingen (BMKB en GO)
• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt
voor het garantieplafond van de GO te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO helpt EZK zowel het mkb als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op
bankleningen en bankgaranties. Het maximumbedrag per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Op Ondernemersplein en bij RVO staat meer informatie over de BMKB.

• Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Met de
maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier, met name banken, niet genoeg zekerheden kan bieden. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50% van het geleende bedrag dat uw bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. Op Ondernemersplein en bij RVO staat meer informatie over de BMKB.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de RVO doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZK. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Bekijk de lijst van financiers die gebruikmaken van de BMKB.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de
kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Uw bedrijf heeft financiële problemen als gevolg van het coronavirus.
• Kunt u de schulden tijdelijk niet betalen? Dan kunt u eerst nog surseance van betaling aanvragen.
• Als u uw schulden niet meer kunt betalen dan kunt u gebruikmaken van een schuldenregeling.
• Dreigt uw bedrijf failliet te gaan? Lees alles over faillissement.

Internationaal ondernemen
Informatie en veel gestelde vragen over internationaal ondernemen kunt u vinden op:
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/zakendoen-met-/china/

Hoe gaat u om met mogelijke gezondheidsrisico’s voor uw werknemers?
Neem maatregelen tegen verspreiding van het virus op de werkvloer. Meer informatie, tips en adviezen kunt u vinden in de handreiking van VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN.

Laat uw werknemers indien mogelijk thuiswerken. Alleen werknemers in zogenoemde cruciale beroepen of vitale processen, met werkzaamheden die niet thuis kunnen worden uitgevoerd, moeten komen werken. Voor de kinderen van deze beroepsgroepen is speciale school- en kinderopvangbegeleiding geregeld. Neem direct contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) als u twijfelt over specifieke situaties.

Aanbod Talentencampus Oss
Hoewel de meeste bedrijven momenteel medewerkers ‘over’ hebben, zijn er ook bedrijven met een tekort aan medewerkers. Talentencampus Oss heeft aangeboden hier een bemiddelende rol in te vervullen en vraag en aanbod op personeelsvlak te verbinden. Stuur hiervoor een bericht naar Richard van Ommen: r.vanommen@talentencampusoss.nl en geef daarin aan:
• Naam bedrijf / contactpersoon / contactgegevens
• Vraag / aanbod medewerker(s)
• Functie met eventueel aantal uren
• Competentie(s).

BSOB biedt uitstel van betaling tot 31 mei 2020
Ook het bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft een besluit genomen om inwoners en ondernemers tegemoet te komen. BSOB verstuurt tot en met 18 mei geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen vanwege de financiële gevolgen van het Coronavirus. Voor alle openstaande bedragen bij de BSOB geldt uitstel van betaling tot 31 mei 2020. Dit geldt voor de aanslagbiljetten die in februari zijn gestuurd, en voor bedragen die al langer open staan. Inwoners en ondernemers die – ondanks het uitstel van betaling – niet voor 31 mei 2020 kunnen betalen, kunnen contact opnemen met BSOB voor een betalingsregeling. Zij kunnen bellen naar 088 – 551 00 00 of het contactformulier invullen via www.bs-ob.nl. Mooi is dat dit een regionale maatregel is dit ook geldt in Landerd, Uden, Bernheze en veel andere gemeenten in Noordoost-Brabant.

Informatiepunten:
• Gemeente Oss:https://www.oss.nl/bedrijven.htm
• Kamer van Koophandel:
o Regelingen: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
o KVK Coronaloket – 0800 2117. Het KVK Coronaloket is telefonisch bereikbaar voor al uw ondernemersvragen, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. Ook kunt u, bij lange wachttijden gebruik maken van de ‘bel me terug’ optie.
o KvK Adviesteam: 0800 – 2117 (geopend op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur)
• Ondernemersplein
o Coronavirus Wegwijzer voor ondernemers
• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):
o Landelijk informatienummer: 0800-1351
o Centraal advies- en informatiepunt
• Rijksoverheid:
o Veel gestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en ondernemers
o Veel gestelde vragen over het coronavirus en internationaal ondernemen
• Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO):
o Coronavirus: gevolgen voor zaken doen in China
• Ministerie van Buitenlandse Zaken:
o Reisadviezen voor ondernemers
o Reisadvies voor China
• MKB Nederland:
o https://www.mkb.nl/corona
• FME Ondernemersorganisatie:
o Meld- & Informatiepunt voor de technologische industrie

Heeft u vragen aan de gemeente Oss over nadelige gevolgen van het coronavirus, stuur dan een mail aan dan kan die vraag via ondernemerszaken@oss.nl. Het zal niet zo zijn dat we altijd meteen de oplossing kunnen bieden, maar op basis van de ontvangen signalen en bundeling hiervan kunnen we mogelijk wel iets betekenen in ons netwerk, via lobby of via (nieuw) gemeentelijk beleid.

Voel je thuis

Kom sparren of gewoon een praatje maken

Heb je een dringende vraag, een flinke uitdaging of behoefte aan overleg? Kom dan op woensdagmorgen langs bij Dome-X. Je bent welkom om even te sparren. Gewoon een praatje maken of werken aan één van de flexplekken? Ook daarvoor staat de deur open.

Contact en aanmelden

Onze partners

Starters Succes Oss Bernheze wordt mede mogelijk gemaakt door:

Starters Succes Oss Bernheze Partner Gemeente Bernheze Starters Succes Oss Bernheze Partner Kracht van Oss Starters Succes Oss Bernheze Partner Rabobank Starters Succes Oss Bernheze Partner Dome-X