Bites & Business in het teken van de VAR/DBA

Bites & Business in het teken van de VAR/DBA

Voor en door ondernemers

In het kader van de kennissessie over het verdwijnen van de VAR en het verschijnen van de DBA-overeenkomsten, vertelde Eleonora van Grinsven tijdens Bites & Business op vrijdag 20 mei, wat dit persoonlijk kan betekenen en wat ondernemers kunnen doen om te voorkomen dat er een aanslag loon- en inkomstenbelasting volgt die je niet verwacht!

Wat is dat VAR/DBA?
De afkorting VAR staat voor VerklaringArbeidsRelatie. Het is een verklaring van de belastingdienst over je arbeidsrelatie. De verklaring hoort bij het contract dat je aangaat met je opdrachtgever. In de VAR staat vermeld of dat contract gezien moet worden als een dienstbetrekking of niet. Dit heeft gevolgen voor de soort belasting die moet worden betaald. Bij een dienstbetrekking moet de opdrachtgever loonbelasting inhouden en afdragen aan de belastingdienst. Als er geen sprake is van een dienstbetrekking ( je werkt als zelfstandige) dan wordt er meestal btw en inkomstenbelasting betaald. Dat zijn dus twee andere belastingsoorten dan de loonbelasting. De VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten zijn door de belastingdienst opgestelde overeenkomsten op basis van het DBA. DBA staat voor DereguleringBeoordelingArbeidsrelaties.

Voor- en nadelen
De VAR had een aantal nadelen. De zelfstandige was als enige verantwoordelijk voor het afdragen van de belastingen. De fiscus controleert namelijk de afspraken. Zij kan beoordelen dat er toch sprake was van een dienstbetrekking. De belastingen werden dan volledig bij de zelfstandige gevorderd. Er waren opdrachtgevers die dit als kans zagen om het zichzelf makkelijker te maken. Zij ontsloegen personeel en huurden hen weer als zelfstandigen in. Veel minder gedoe en geen risico voor de opdrachtgever. Dat vond de fiscus niet goed. Vandaar de nieuwe DBA waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de werkgeversbelastingen en de eventuele boete die erbij hoort als er toch sprake is van dienstbetrekking.

Om bij het leveren van producten, goederen en diensten, tussen bedrijven geen dienstbetrekking aan te gaan dien je gebruik te maken van modelovereenkomsten om dienstbetrekking uit te sluiten. Bij een DBA is het dus aan de opdrachtgever en opdrachtnemer om duidelijke afspraken te maken over wie zorg draagt voor belastingen. Gezien ons belastingstelsel, betekent dat ook dat je als ondernemer moet begrijpen wanneer je welke belasting moet betalen. Je moet dus wel weten waar we het over hebben.*

Klaar voor het DBA tijdperk
Dat wat jij als ondernemer moet weten om de juiste beslissingen te kunnen nemen met betrekking tot een DBA-overeenkomst, kwam tijdens de bijeenkomst aan de orde. En wat de gevolgen zijn van de beslissing voor de belasting die je moet betalen. Eleonora liet dat zien aan de hand van een stappenplan. Diegenen die aanwezig waren hebben een duidelijk verhaal gekregen en weten nu hoe zij e.e.a aan moeten pakken. Aan het einde van deze bijeenkomst hadden de deelnemers alle benodigde stukken op hun pc staan waardoor ze klaar zijn voor het DBA tijdperk!

De bijeenkomst gemist, maar heb je wel vragen? Mail voor meer informatie naar Eleonora van Grinsven. Of bekijk de foto’s op onze Facebookpagina.

* Vanaf 1 mei tot en met 1 mei 2017 hebben ondernemers de tijd om de VAR om te zetten in een DBA.

Voel je thuis

Kom sparren of gewoon een praatje maken

Heb je een dringende vraag, een flinke uitdaging of behoefte aan overleg? Kom dan op woensdagmorgen langs bij Dome-X. Je bent welkom om even te sparren. Gewoon een praatje maken of werken aan één van de flexplekken? Ook daarvoor staat de deur open.

Contact en aanmelden

Onze partners

Starters Succes Oss Bernheze wordt mede mogelijk gemaakt door:

Starters Succes Oss Bernheze Partner Gemeente Bernheze Starters Succes Oss Bernheze Partner Kracht van Oss Starters Succes Oss Bernheze Partner Rabobank