Bezoekers Bites & Business wijzer over de nieuwe Privacywetgeving en Auteurs-en merkenrecht - Starters Succes

Bezoekers Bites & Business wijzer over de nieuwe Privacywetgeving en Auteurs- -en merkenrecht

Voor en door ondernemers

Leonore in ’t Hout heeft haar bedrijf Louter arbeidsrecht. In dien verstande weet ze alles van de nieuwe regels van AVG/GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) De wet die op 25 mei a.s. van kracht wordt!

Hoeveel privacy hebben we nog? Waarom zijn die regels nodig? “Facebook weet bij wie je gisteren op bezoek ging. De Belastingdienst zag hoe je er kwam. Apple hield bij hoe lang je er bleef. Samsung hoorde wat je er zei. En Google wist al dat je het van plan was”.

Hieruit concluderen we dat je gegevens op straat liggen. Bij elke app die je downloadt, geef je je persoonsgegevens in ruil; dat is je betaalmiddel. Tevens erg gevaarlijk! Daarom verdient privacy meer bescherming.

Wat zijn persoonsgegevens? Ze zeggen iets over de persoon of ze zijn in combinatie met andere gegevens herleidbaar naar deze persoon. Het doel nu van de AVG is een gelijkwaardige bescherming van deze gegevens voor ieder EU-burger, want er wordt een einde gemaakt aan de verschillen tussen de EU-lidstaten ten aanzien van privacy-wetgeving. Zo wordt het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de lidstaten gewaarborgd.

De kern van de AVG is dat je zorgvuldig met persoonsgegevens moet omgaan. Die gegevens mag je niet zomaar verwerken! Ze mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt. Je mag ook alleen die gegevens verwerken die voor dat doel nodig zijn! Is identificatie niet meer nodig voor het doel, moeten ze worden verwijderd of geanonimiseerd. Beveilig ze door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals: een (leesbare, makkelijk te vinden) privacystatement op je website en bij orders. Zorg dat er een verwerkingsovereenkomst is en meldt een datalek bij Autoriteit persoonsgegevens!

Werk aan je eigen bewustwording. Laat geen laptop in de auto liggen. Lock wanneer je van je bureau wegloopt. Wees je er bewust van wie toegang heeft tot welke gegevens, laat geen gegevens slingeren (papier of digitaal) en besef dat mailverkeer altijd onveilig is!

Dus ja, met die AVG moet je echt iets mee…

Het tweede deel van de workshop was voor Pierre Konings van het bedrijf Konings Trademarks.
Waar we allemaal heel goed in zijn: knippen en plakken van het Internet ten behoeve van eigen gebruik, mag niet zomaar!! Iemand anders heeft daar tijd, geld en energie ingestoken. Daar zit dus copyright op!

Allereerst is er het Intellectueel eigendom (IE), waarin alles is beschermd. Neem een merk als Apple. Die hebben een octrooirecht op de techniek, van het design hebben ze het modelrecht en het merk is beschermd. Merken zijn bedrijfseigendommen, mits goed geregistreerd!

Auteursrecht geldt als Jij (of je rechtverkrijgenden) het origineel van iets (letterkunde, wetenschap of kunst) hebt gecreëerd. Jij alleen (of zij) mag dit openbaar maken/verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Alleen een idee is niet beschermd; het moet wel zintuiglijk waarneembaar zijn. Het auteursrecht op een werk eindigt 70 jaar na de dood van de maker. Verder mag er heel veel wel en niet, heb je vragen schroom dan niet om Pierre aan te spreken!

Voel je thuis

Kom sparren of gewoon een praatje maken

Heb je een dringende vraag, een flinke uitdaging of behoefte aan overleg? Kom dan op woensdagmorgen langs bij Dome-X. Je bent welkom om even te sparren. Gewoon een praatje maken of werken aan één van de flexplekken? Ook daarvoor staat de deur open.

Contact en aanmelden

Onze partners

Starters Succes Oss Bernheze wordt mede mogelijk gemaakt door:

Starters Succes Oss Bernheze Partner Gemeente Bernheze Starters Succes Oss Bernheze Partner Kracht van Oss Starters Succes Oss Bernheze Partner Rabobank